In English

Fyzika částic v České republiceVýzkumná pracoviště v ČR, která se zabývají fyzikou částic


Projekty s účastí českých fyziků

    Probíhající experimenty
    Ukončené experimenty

Významné světové laboratoře, s nimiž fyzikové z ČR spolupracují

CERN DESY Fermilab

 

  Po celé Evropě proběhl v únoru 2010 již šestý ročník mezinárodní akce

MASTERCLASSES - SÁHNĚTE SI NA ČÁSTICE
(HANDS ON PARTICLE PHYSICS)

Akce je známa též jako EPPOG masterclasses, protože ji v mezinárodním měřítku koordinuje evropská organizace pro propagaci fyziky částic EPPOG. Středoškolští studenti (případně i jejich pedagogové) si při ní mohli vlastníma rukama osahat, co obnáší analýza srážkových experimentů ve fyzice částic. V ČR akce proběhla v únoru 2010 na dvou gymnáziích, a to v gymnáziu Nad Štolou v Praze a v gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Přípravu a místní organizaci vzorně zařídili učitelé fyziky z těchto středních škol, kteří mají velmi kladný vztah k fyzice částic a získali zkušenosti s tímto oborem a s CERNem při exkurzích do této laboratoře se studenty i jako účastníci akcí v rámci národních progranů CERN pro učitele.
Příští ročník bude organizován podobným způsobem na jaře 2011, informace se objeví zde
 

Slavnostní inaugurace urychlovače LHC

proběhla v CERN 21. října 2008 za účasti oficiálních delegací členských států. Při té příležitosti se v České republice uskutečnilo několik akcí pro školy a veřejnost. Podrobnosti o nich lze najít na stránkách http://lhc.avcr.cz/.

V rámci Týdne vědy a techniky 2004, který pořádala Akademie věd ČR 8.-14. listopadu, se uskutečnil kulatý stůl pro novináře a širokou veřejnost na téma

ČEŠTÍ VĚDCI V CERN - ZKUŠENOSTI A APLIKACE

(prezentace jednotlivých účastníků)
 

DEN CERNu

12. října 2004 proběhl v pražském Karolinu Den CERNu, který připomněl 50. výročí založení této evropské mezinárodní laboratoře pro fyziku částic.

Zpráva o průběhu akce s obrázky je zde.
Materiály k dopoledním přednáškám pro studenty středních škol
Stránky CERN k 50. výročí

   

Nobelova cena za fyziku 2004
David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek
"za objev asymptotické volnosti v teorii silných interakcí"

Obsáhlejší článek na stejné téma
(J. Chýla)


 


Chcete se něco dovědět o nejdůležitějších poznatcích ze světa částic, a to pokud možno srozumitelným způsobem?

Zde je několik tipů na materiály v češtině: