2012/08/13 19:30-22:20UT
Místo: Ondřejov
Počasí: Velmi dobrá transparentnost a krásně tmavá obloha. Lepší než o den dřív, hlavně na jihu.
Seeing: Ve Střelci střední
Montáž: Losmandy G8

Zeiss AS110/1650 (110/1650mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (41x, 61')
ATC20: ATC K20, f=20mm, (83x, 30')
BGO18: Baader Genuine Ortho 18, f=18mm, (92x, 28')
BGO12.5: Baader Genuine Ortho 12.5, f=12.5mm, (132x, 19')
BGO9: Baader Genuine Ortho 9, f=9mm, (183x, 14')
TMB7: TMB Supermonocentric 7, f=7mm, (236x, 7.8')
O-6: Zeiss O-6, f=6mm, (275x, 9.2')

Sco
α Sco - Dvojhvězda
92x (BGO18), 183x (BGO9), 275x (O-6): nerozlišena. α Sco je relalitvně dobře definovaný Airyho disk, kolem něj je však proměnlivý chuchvalec několika difrakčních kroužků.

Sgr
NGC 6637 (M69) - Kulová hv.
41x (ATC40): ještě není úplně tma, ale hvězdokupa už je pěkně vidět. Malá kruhová ploška ostře kontrastuje s blízkou jasnější hvězdou. Silná centrální kondenzace, stelární jádro.
183x (BGO9): žmolkovatí, občas tam problikne hvězda či dvě. Při tomto zvětšení se naopak jeví bez výrazné centrální kondenzace. Celé velké jádro má približně stejnou jasnost. Jádro je mírně nepravidelné s několika výstupky.
236x (TMB7): velmi slabé hvězdy vylezájí při koncentrovaném bočním pohledu. Odhadem je jich víc než deset. I v centru jde tušit několik stelárních zjasnění.

Sgr
NGC 6681 (M70) - Kulová hv.
41x (ATC40): žmolkovatí i při tomto malém zvětšení. Protažená v SW-NE směru.
92x (BGO18): bočním pohledem vylézají po celé ploše hvězdokupy relativně jasnější stelární zjasnění (jasnější než u M69). Silně koncentrovaná ke středu.
183x (BGO9): v halu stále nevidím žádné individuální hvězdy. Jen na východním okraji je jasněnjší pár. Ten asi vytvářel ono protažení v NE-SW směru. Myslím, že tato dvojice do hvězdokupy nepatří. Kruhová s postupnou gradací ke středu. Průměr asi pětinu zorného pole, tj. asi 3'.
236x (TMB7): stále bez individuálních hvězd.

Sgr
NGC 6652 - Kulová hv.
41x (ATC40): bočním pohledem všimnutelný malý kruhový mlhavý flíček.
132x (BGO12.5): slabý mlhavý flíček, vyžaduje pozornost. Na západním okraji se místy objevý nevýrazné zjasnění. Průměr asi desetina zorného pole, tj. asi 2'.

Sgr
NGC 6569 - Kulová hv.
41x (ATC40): očním pohledem všimnutelný malý kruhový mlhavý flíček.
132x (BGO12.5): bočním pohledem vyleze po chvíli koukání zřetelný kruhový oblak. Mírně koncentrovaný ke středu, žmolkovatý, průměř 1/6-1/8 Z.P., tj. 2.5-3'.

Sgr
NGC 6558 - Kulová hv.
41x (ATC40): nic.
83x (ATC20): nějaký kandidát tam je, ale je velmi neurčitý.
132x (BGO12.5): skutečně tam občas bočním pohledem problikuje malá slabá mlhavá ploška o průměru asi 1/10 ZP, tj. 2'. Asi to bude ono, ale přesná identifikace je nejistá. S Uranometrií 2000.0 ji nedokážu líp identifikovat.

Sgr
NGC 6624 - Kulová hv.
41x (ATC40): zřetelný kruhový mlhavý obláček s jasným jádrem.
83x (ATC20): obdobný vzhled, žádné hvězdy. Stelární jádro je velmi zřetelné.
132x (BGO12.5): stále jasná a bez hvězd. Na západním okraji je jasnější hvězda (kolem magnitudy 13), ta už tam ale nepatří.
236x (TMB7): už je vidět, že jádro není úplně stelární. Stále kruhová se zřetelnou postupnou centrální gradací. Mlhavá, ani nežmolkovatí, stále bez hvězd.

Sgr
NGC 6522 - Kulová hv.
41x (ATC40): krásná, relativně velká, stříbrná kruhová ploška
83x (ATC20): pěkná, velká. Stále relativně jasná. Silná centrální kondenzace.

Sgr
NGC 6528 - Kulová hv.
41x (ATC40): na rozdíl od předchozí noci dnes viditelná bočním pohledem už při tomto zvětšení jako slabá, téměř stelární ploška.
83x (ATC20): slabý drobounký shluk, ale už o ní není pochyb. Na dovjici NGC6522 a NGC6528 je při tomto zvětšení velmi hezký pohled. Vejdou se obě krásně do jednoho zorného pole.

Sgr
NGC 6540 - Kulová hv.
41x (ATC40): nespatřena, ani když už jsem věděl, kde přesně hledat.
83x (ATC20): občas tam něco slabého stelárního mlhavého blikne, ale kdo ví, co to je. Pohled při větším zvětšení ukázal, že je to opravdu ona.
92x (BGO18): zřetelnější, stále však velmi těžká duchařina. Kruhová slabá mlhavá ploška o průměru asi 1/12 ZP (tj. asi 2.3'), která chvílemi vyleze ven bočním pohledem. Občas je v ní vidět jasnější protažení v E-W směru.
132x (BGO12.5): při tomto zvětšení už krásně patrná, protáhlý eliptický obláček v E-W směru. Na sever od něj problikává hvězda.
183x (BGO9): už prakticky zmizla.

Sgr
NGC 6715 (M54) - Kulová hv.
41x (ATC40): velký slabý mlhavý flek s velmi jasným stelárním jádrem. Silná centrální kondenzace.
83x (ATC20): jádro už je mírně nestelární, vypadá jako malá ploška. Jinak obdobný vzhled jako při 41x. Bez hvězd.
132x (BGO12.5): stále mléčná, vůbec není žmolkovatý, kromě jádra, které je malá téměř kruhová ploška mírně nepravidelného tvaru.
183x (BGO9): v halu vylezou nějaká velmi neurčitá a slabá zjasnění. Jedno severně od jádra a druhé trochu blíž na jih.

Sgr
NGC 6568 - Otevřená hv.
41x (ATC40): relativně řídký, i když stále zřetelný shluk víc jak 20ti středně jasných hvězd (kolem mag 11). Protáhlá v západo-východnim směru. Zabírá asi čtvrtinu zorného pole, tj. asi 15'. Možná je ale větší. V okolí byly ještě dva zhustky hvězd, jeden na sever, druhý na východ. Byly oddělené tmavším pásem bez jasnějších hvězd. Nevím, jestli k ní patří, pokud ano, tak hvězdokupa měla průměr kolem 20'. Podle fotografie a parametrů je onou hvězdokupou jenom ta centrální část.

Sgr
NGC 6583 - Otevřená hv.
41x (ATC40): velmi těžký objekt. Bočním pohledem vyleze chvilkama stříbřitá mlhavá kruhová skvrnka bez centrální kondenzace. Průměr odhaduji na 1/16 ZP, tj. asi 4'.
83x (ATC20): zřetelnější, stále jen slabý mlhavý kruhový flek bez hvězd. Průměr asi 1/10 ZP, tj. asi 3'.

Sgr
NGC 6573 - Asterismus
41x (ATC40): nevšimnul jsem si ji.
83x (ATC20): drobounká, ale relativně jasná kruhová skvrnka s jasnějším jádrem, které vytváří dojem protažení v E-W směru. Průměr asi 1/20 ZP, tj. asi 1.5'.
132x (BGO12.5): při tomto zvětšení už pěkně vyleze několik hvězd (odhadem asi 5+). Velmi drobná, průměr 1/12 ZP, tj. asi 1.5'.

Sgr
NGC 6656 (M22) - Kulová hv.
41x (ATC40): naprostá bomba. Velká, jasná, kruhová, průměr kolem 1/5 ZP, tj. asi 12'. Tečkovaná po celé své ploše.
83x (ATC20): krásná. Spousta světlých a tmavých zákoutí. Např. ze západní strany je na okraji jasnějšího jádra spousta temných zářezů.
183x (BGO9): odhadem stovky hvězd. Na východním okraji centrální plošky je zřetelný zhustek několika hvězd. Jedná se o nejjasnější rys v jádru.

Sgr
NGC 6809 (M55) - Kulová hv.
41x (ATC40): velmi velká, asi jako M22, ale s mnohem slabší povrchovou jasností. Individuální hvězdy nejdou vidět, ale zdá se, že mírně žmolkovatí.
92x (BGO18): stále velmi mlhavá bez výrazné centrální kondenzace. Rovnoměrně jasná. Průměr kolem 1/5, tj. asi 6'. Bočním pohledem tam problikuje odhadem desítka hvězd. Jsou relativně zřetelné, ale stále docela duchařina. Chvílemi se zdá, že tečkovatí celý povrch hvězdokupy.
132x (BGO12.5): velmi slabá. Vyleze odhadem asi 20 hvězd na slabém mlhavém pozadí. Vypadá spíš jako hustá otevřená hvězdokupa.

Cyg
NGC 6914 - Mlhovina
41x (ATC40): velmi hezké zorné pole. Táhne se v něm nekolik šlahounů ''temných mlhovin''. Oddělují např. otevřenou hvězdokupu Dolidze 8 od vdB132 a vdB132 od vdB131. Tyto oblasti tvoří světlejsí ostrůvky. olidze 8 je protažený řídký shluk jasnějších hvězd, oproti okolí má světlejší pozadí. Není tam ale nic, co by zřetelně připomínalo reflexní mlhoviny. Spíš to vypadá jen jako velmi slabá hala kolem hvězd.
83x (ATC20): těžko se posuzuje, co je halo kolem hvězd a co případná mlhovina. Halo v místě NGC6914 se mi zdálo mírně protažené na východ od slabé dvojice hvězd. Halo v místě vdB132 se mi zase zdálo protažené v severo-jižním směru. To může být ale klam, protože ve vdB132 jsou dvě jasnější hvězdy ve stejné orientaci
132x (BGO12.5), 183x (BGO9): chtěl jsem se kouknout na NGC6914 při větším zvětšení, jestli neuvidím zřetelněji separaci mlhoviny od oněch dvou hvězd, ale nic jsem tam takového neviděl.Generated by make_html on Oct 02, 2017 at 20:46:03 CET