BuiltWithNOF
Fyzika

Jako experimentální fyzik v oboru částicové fyziky jsem pracoval ve velkých experimentech nejprve používající svazky antiprotonů v 2 m vodíkové bublinové komoře (CERN Ženeva a SÚJV Dubna), později leptonové svazky mionů (NA4 v CERN) a elektronů nebo pozitronů (H1 v DESY) pro výzkum struktury protonu a studium obecných vlastností srážek elementárních částiv. V seznamu publikovaných prací jsem obvykle schován za zkratkou et al., která obsahuje jména ostatních členů rozsáhlého týmu experimentátorů.

Od r. 2001 se dále podílím na výzkumu nových technologií v hadronových kalorimetrech pro detektor ILD Mezinárodního lineárního urychlovače ILC. Speciálně se věnujeme novým fotodektorům pro scintilační hadronové kalorimetry. Některá moje vystoupení na konferencích najdete na stránce naší skupiny, která je členem kolaborace CALICE .

Interní: Zápisy z některých pracovních schůzek naší skupiny se nachází zde.

[Home] [Fyzika] [Cestování] [Rodokmen] [Odkazy]