Slabá interakce

Další Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


Zbývá ještě jedna interakce, kterou jsme se dosud podrobněji nezabývali - slabá.Existuje 6 typů kvarků a 6 typů leptonů. Proč se tedy všechna stabilní hmota ve vesmíru skládá z kvarků dvou nejméně hmotných typů (u, d) a z nejméně hmotných nabitých leptonů - elektronů?

Působením slabé interakce se všechny kvarky a nabité leptony s vyšší hmotností rozpadají na lehčí částice. Částice po rozpadu "zmizí" a místo ní se objeví dvě nebo více nových částic. Součet hmotností nových částic je vždy menší než hmotnost původní částice. Celý proces skončí, až pokud se vzniklé částice už "nemají na co" rozpadat. Proto se stabilní hmota okolo nás skládá pouze z elektronů a nejlehčích dvou typů kvarků, u a d.

Když se nějaký kvark nebo lepton rozpadne na jiný (změní se jeho typ, například mion na elektron), říkáme, že se změnila jeho vůně (angl. flavor). Ke změnám vůně dochází jedině působením slabé interakce.

Nosiči slabé interakce jsou bosony W+, W- a Z. Částice W jsou elektricky nabité, Z neutrální.


Velmi zajímavou vlastností standardního modelu je to, že elektromagnetické a slabé interakce v něm vystupují jako jediná, sjednocená interakce, jíž se říká elektroslabá.


Další Zpět

Existence slabých interakcí se poprvé projevila při studiu radioaktivity.