Konkrétní příklady urychlovačů

Další Zpět Úvodní Nevím, kde jsem!


Seznamte se nyní se základními charakteristikami největších a nejvýznamnějších urychlovačů světa, abyste mohli sami posoudit rozdíly v jejich konstrukci.
SLAC: Stanfordské středisko lineárního urychlovače (Stanford Linear Accelerator Center) v Kalifornii, kde byl objeven kvark c (současně s Brookhavenem) a lepton tau.
Fermilab: Fermiho národní urychlovačová laboratoř (Fermi National Accelerator Laboratory) nedaleko Chicaga ve státě Illinois, kde byly objeveny kvarky b a t (top).
CERN: Evropská laboratoř fyziky částic na obou stranách hranice Švýcarska a Francie; zde byly objeveny šástice W a Z.
Brookhavenská národní laboratoř: (Brookhaven National Lab) ve státě New York; zde objevili kvark c současně se SLAC.
CESR: Elektron-pozitronový akumuklační prstenec v Cornellu (Cornell Electron-Positron Storage Ring) ve státě New York. V CESR se detailně zkoumají vlastnosti kvarku b.
DESY: Německý elektronový synchrotron (Deutsche Elektronen SYnchrotron) v Hamburku v Německu; zde byly objeveny gluony.
KEK: Laboratoř v Japonsku, kde se staví specializovaný urychlovač pro fyziku kvarku b (b factory).
IHEP: Ústav pro fyziku vysokých energií v Čínské lidové republice, kde se detailně zkoumá lepton tau a kvark c.

Pokud vás údaje o těchto laboratořích zaujaly, můžete si prohlédnout také náš seznam dalších zajímavých stránek (v angličtině).
Další Zpět