Čím fyzikové zkoumají mikrosvět

Další Zpět Úvodní Nevím, kde jsem!


Fyzikové nemohou ke zkoumání struktury atomů a jejich součástí použít světlo, protože jeho vlnová délka je příliš veliká. Avšak všechny částice mají také vlastnosti vln, takže je možné použít jako experimentální "sondy" vhodné částice. Aby fyzikové uviděli co nejmenší objekty, potřebují částice s co možná nejmenší vlnovou délkou. Většina částic, se kterými se můžeme v okolním světě setkat, má však naopak vlnovou délku poměrně velikou. Jak tedy zmenšit vlnovou délku částic, aby se daly použít v podobných experimentech?

Vlnová délka částice je nepřímo úměrná její hybnosti

Fyzikové v oboru vysokých energií využívají tento princip, když zvyšují hybnost testovacích částic v urychlovačích; tím zmenšují jejich vlnovou délku.

Postup:

  1. je třeba dostat testovací částici do urychlovače
  2. udělit jí dostatečně velkou hybnost, tj. urychlit ji až ke hranici rychlosti světla
  3. částice má velikou hybnost, a proto velmi malou vlnovou délku
  4. nakonec prásknout testovací částicí do terčíku a zaznamenat, co se stalo


Další Zpět