Kvark top

Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


2. března 1995 oznámil Fermilab objev kvarku top, posledního ze šesti typů kvarků předpovídaných teorií. Pátrání po něm se datuje od roku 1977, kdy fyzikové ve Fermilab objevili pátý kvark b (bottom). Hledání kvarku top trvalo tak dlouho, protože - jak se nakonec ukázalo - top má mnohem větší hmotnost, než se původně myslelo, a pro jeho vytvoření byl tedy zapotřebí silnější urychlovač.

Kvark top se sice rozpadá příliš rychle na to, aby se dal v detektoru přímo pozorovat, ale někdy při tom vzniknou takové částice, že z nich lze jasně usoudit na jeho přítomnost - top zanechá svou "stopu" či "podpis". Způsobů rozpadu kvarku top je ve skutečnosti několik. Protože k jeho vzniku dochází pouze při jedné z několik miliard srážek, bylo jich třeba uskutečnit biliony, aby se mohl zaznamenat dostatečný počet případů.

Fyzikové dosud neumějí vysvětlit, proč má top tak obrovskou hmotnost. Je čtyřicetkrát těžší než druhý nejtěžší kvark b a asi 35000krát těžší než kvarky u a d, které jsou základem prakticky veškeré hmoty okolo nás. Přísně vzato, dosud není uspokojivě vyřešeno ani to, proč mají částice vůbec jakoukoli nenulovou hmotnost. Fyzikové věří, že objev kvarku top a prozkoumání jeho vlastností pomůže toto tajemství poodhalit.

Prohlédněte si, jak vzniká kvark top při anihilaci protonu a antiprotonu.

Podívejte se na tento proces v animaci

Kvarky | Takto vypadá případ s produkcí top ve skutečnosti


Použijte tlačítko "back" na vašem prohlížeči, nebo

se vraťte na trasu Zpět Výpravy ke standardnímu modelu.