Silná interakce

Další Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


Ukázalo se, že některé částice (konkrétně kvarky a gluony) nesou náboj jiného typu než elektromagnetický. Dostal název barevný náboj nebo barva. Síla mezi částicemi nesoucími barevný náboj je nesmírně velká, díky čemuž dostalo toto silové působení jméno silná interakce. Tato síla drží pohromadě kvarky v hadronech, a proto její nosiče dostaly tak trochu žertovné jméno gluony (z angl. glue - lepidlo; gluony s velkým úspěchem "slepují" kvarky dohromady).

Je třeba si uvědomit důležitou věc: Barevný náboj nesou pouze kvarky a gluony. Hadrony (jako třeba protony a neutrony) jsou vůči barvě neutrální, stejně jako leptony. Silná interakce tedy přímo působí jen na velmi malých vzdálenostech na úrovni kvarků.


Další Zpět Zde se dovíte něco víc o barevném náboji a o tom, proč všechny složené částice jsou barevně neutrální.