Standardní model na všechno nestačí

Další Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


Standardní model sice dobře popisuje a vysvětluje řadu experimentálně pozorovaných jevů, avšak nelze jej považovat za úplnou teorii. Problém je v tom, že standardní model neumí vysvětlit (a ani se o to nepokouší), proč částice existují právě v té podobě a s těmi vlastnostmi, jak je známe. Fyzikové například už nějakou dobu znali hmotnosti všech kvarků až na kvark top, ale to jim v žádném případě neumožnilo předpovědět jeho hmotnost, dokud ji nezjistili z experimentů - standardní model prostě neobsahuje žádný princip, který by stanovoval vztahy mezi hmotnostmi částic.

Další problém souvisí s tím, že existují 3 páry kvarků a 3 páry leptonů. Každé "sadě" tvořené párem kvarků a párem leptonů se říká generace (nebo rodina) částic. Kvarky u a d tak například představují první generaci kvarků, elektron a elektronové neutrino první generaci leptonů.

V běžném světě okolo nás pozorujeme pouze částice patřící k první generaci (elektrony, elektronová neutrina, částice tvořené kvarky u a d). K čemu příroda "potřebuje" další dvě generace?


Děkujeme Fermiho národní laboratoři za svolení k použití obrázku. Další Zpět