Decay: Typy radioaktivity

Další Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


K probádání základů radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre a Marie Curieovi. Po několika letech bádání zjistili, že existuje několik typů částic uvolňujících se při radioaktivních procesech (různých typů radiace či radioaktivního záření). Tři odlišné typy radiace byly pojmenovány prvními třemi písmeny řecké abecedy (alfa), (beta) a (gama). Tyto tři typy radiace lze rozlišit podle chování při průchodu magnetickým polem - kladně nabité částice alfa se vychylují jedním směrem, záporně nabité částice beta opačným směrem a elektricky neutrální gama se nevychylují vůbec a letí přímo.

Postupně se podařilo objasnit jejich fyzikální podstatu:

Částice alfa jsou jádra helia (2p, 2n)

Částice beta jsou volné letící elektrony

Záření gama je tvořeno proudem fotonů

Také rentgenové záření, viditelné světlo a radiové vlny se skládají z fotonů, jež se navzájem odlišují energií. Záření gama jsou fotony těch nejvyšších enegií.

Částice alfa neproletí ani listem papíru a částici beta zastaví hliníková folie, avšak záření gama odstíní až silná vrstva olova. Záření gama proniká hluboko do každé látky, může měnit a narušovat chemické vazby a představuje tedy při práci s radioaktivními materiály největší nebezpečí (vědcům bohužel trvalo mnoho let, než plně pochopili, jakou hrozbu radioaktivita představuje, a mnozí za to zaplatili vysokou cenu...).


Další Zpět