Mezony

Zpět

Úvodní Nevím, kde jsem!


Každý mezon se skládá z kvarku a antikvarku; vazbu mezi nimi obstarávají gluony.

Příkladem mezonu je pion s nábojem +1 (+), který se skládá z kvarku u (up) a antikvarku d (anti-down). Antičásticí mezonu je částice, v níž si kvark a antikvark vyměnily role. Podle toho je tedy například antičásticí + mezon -, který je tvořen kvarkem d a antikvarkem u.

Vzhledem k barvě jsou mezony neutrální, protože kvark a antikvark, ze kterých se mezon skládá, nesou opačný barevný náboj. Proto můžeme pozorovat mezony jako samostatné částice. Všechny mezony jsou nestabilní a dále se rozpadají.

Mezony mají celočíselný spin a patří tedy mezi bosony. Na celkovém spinu mezonu se podílí spin jednotlivých kvarků i příspěvek od jejich vzájemného pohybu. Například pion a mezon ró jsou tvořeny stejnými kvarky, ale mají různý spin (a také různou hmotnost).

spin = 0, hmotnost = 0.14 GeV/c2

spin = 1, hmotnost = 0.770 GeV/c2


Tabulka mezonů | Baryony


Zpět Použijte tlačítko "Back" na vašem prohlížeči, nebo
se vraťte na trasu Výpravy za standardním modelem.