Historický vývoj fyziky částic

Back

Home Nevím, kde jsem!


Už více než dvě tisíciletí přemýšlejí lidé o tom, zda se hmota tvořící náš svět skládá z nějakých fundamentálních součástí a o jaké fundamentální součásti může jít. Postupně se rozvinuly základní představy o atomech, ty pak vystřídala hlubší úroveň porozumění, která chápe atomy jako objekty popsané kvantovou teorií, a zatím poslední etapou na této cestě k poznání základů hmoty je teorie nazývaná standardní model.

Pojďme se nyní seznámit s historií fyziky částic prostřednictvím myslitelů, učenců a vědců, kteří tento obor během uplynulých staletí utvářeli a ovlivňovali. Materiál je rozdělen do čtyř částí, jež jsou uspořádaných chronologicky od nejstarších dob po dnešek.


počátek dějin - 1550 n.l. : Nejstarší časy


1550 - 1900 : Revoluce ve vědě, vznik klasické mechaniky


1900 - 1964 : Kvantová teorie


1964 - současnost: Současný pohled - standardní modelBack Návrat na úvodní stránku Dobrodružství s částicemi


Kapitoly o historii fyziky částic zpracovali studenti ze střední školy v Mountain Empire v Pine Valley v Kalifornii pod vedením Susan Lafo.