Hadrony - kvarková společenství

Další Zpět Úvodní Nevím, kde jsem!


V přírodě nikdo nikdy nepozoroval jednotlivý kvark - všechno nasvědčuje tomu, že tyto fundamentální částice se mohou vyskytovat pouze ve skupinách, jako vázané soustavy.

Kvarky mají zlomkové elektrické náboje. Tyto zlomkové náboje však nebyly nikdy přímo pozorovány, právě proto, že se kvarky nevyskytují osamoceně. Vytvářejí složené částice nazývané hadrony, a to takovým způsobem, že součet elektrických nábojů jednotlivých kvarků v hadronu je vždycky celé číslo. Kvarky nesou také barevný náboj - právě "barevná" interakce svazuje kvarky do podoby hadronů. Má ovšem takové vlastnosti, že hadrony jsou vždycky barevně neutrální.

Rozeznáváme dvě základní skupiny hadronů:

Baryony
jsou hadrony složené ze tří kvarků (qqq). Například proton je tvořen dvěma kvarky u a jedním d (uud), zatímco neutron jedním kvarkem u a dvěma d (udd).

Mezony
obsahují jeden kvark () a jeden antikvark (). Například záporně nabitý pion () je ().

Další Zpět


Ač to může znít na první pohled divně, hmotnost hadronu není dána prostým součtem hmotností kvarků, které ho tvoří.