Fundamental Základní prvky

Hledání základních prvků

Next Back Home I'M LOST!


Z čeho se skládá svět?

Proč má tolik různých věcí na tomto světě podobné vlastnosti?

Lidé postupně dospěli k představě, že hmota, jež tvoří náš svět, se ve skutečnosti skládá jen z několika základních či fundamentálních stavebních prvků přírody.

Pojem fundamentální má v této souvislosti klíčový význam.

Fundamentálními prvky (stavebními kameny) myslíme útvary, které jsou jednoduché a bez struktury -- neskládají se z ničeho ještě menšího.

Pojďme se zabývat otázkou, co by takové nejzákladnější prvky mohly být.


Next Back