Ověřování teorií

Další Zpět Úvodní Ztratil jsem se!


Prověřit teorii znamená 1) vyslovit 
hypotézu, 2) provést experiment 3) porovnat výsledky

V tomto oddílu, ve kterém se vypravíme do světa experimentu, se seznámíme s nástroji a metodami, které fyzikové používají při ověřování a zdokonalování hypotézy nazývané standardní model.

Nejprve uvidíme, jak jeden experiment, který před desítkami let provedli Rutherford, Geiger a Marsden, prokázal, že atom má malé elektricky nabité jádro. Tento experiment poslouží jako názorný příklad, jak fyzikové získávají a analyzují data, porovnávají s nimi své hypotézy a vytvářejí nové teorie.

Potom se společně seznámíme s nástroji, pomocí nichž fyzikové zkoumají jadernou a subjadernou hmotu v současnosti -- s urychlovači. Budete mít příležitost poznat největší urychlovače světa v laboratořích SLAC, Fermilab, CERN i jinde.

A na závěr si něco povíme o tom, jak experimentální fyzikové využívají při měření detektory.


Další Zpět