Detektory

Další Zpět Úvodní Nevím, kde jsem!


Rutherford určoval dráhy (jinak neviditelných) částic podle míst jejich dopadu na stínítko ze sirníku zinečnatého. Současní fyzikové postupují podobně - zkoumají produkty rozpadů částic a z nich jsou schopni odvodit vlastnosti částic na počátku.

K pozorování částic a jejich rozpadových produktů byly vyvinuty moderní mnohosložkové detektory, jejichž dílčí součásti jsou citlivé k různým stránkám případu. Jednotlivé složky detektorů měří například energii či hybnost částic, slouží k rozlišení typů částic apod. Údaje z dílčích součástí detektoru se vhodným způsobem kombinují, takže nakonec je možné co nejpřesněji stanovit parametry jednotlivých částic případu pro další analýzu.

V této fázi zpracování dat mají hlavní slovo počítače, které zaznamenají a vyhodnotí obrovské množství dat přícházejících z detektorů. S takto připravenými výsledky pak dále pracují fyzikové.


Next Back Otázka: Které složky se má detektor zvaný člověk (tj. lidské tělo)?