Původní anglická verze vznikla za podpory CPEP (Contemporary Physics Education Project - Projekt vzdělávání v oboru moderní fyziky - a organizace Particle Data Group.

Památce Jiřího Patočky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z jehož popudu začala vznikat česká verze Dobrodružství s částicemi a jenž se bohužel nedožil jejího dokončení.


Všechna hmota ve vesmíru interaguje na základní úrovni podobným způsobem. Vydejte se s námi na výpravy za poznáním, na nichž se seznámíte s chováním a vlastnostmi základních stavebních kamenů hmoty a jejich vzájemným působením.


Výprava ke standardnímu modelu. Úvod do světa fundamentálních částic a fundamentálních sil. (Větší varianta obrázku "Výprava ke SM".)


Výprava do světa experimentu. Zde se dovíte, jak fyzikové vymýšlejí a provádějí experimenty, které poskytují důkazy pro správnost standardního modelu.


Za hranice standardního modelu. Standardní model umí odpovědět na množství otázek spojených s fyzikálními interakcemi fundamentálních částic, avšak stále zbývá dost záhad, jež čekají na vyřešení.


Můžete si vybrat i některou z dalších možností:


Proč se atomy a částice rozpadají .


Stručný přehled historie lidského poznávání světa a objevů, které významně přispěly k dnešnímu pohledu na svět částic a fundamentálních interakcí.Další zajímavé stránky, týkající se fyzikálního vzdělávání.

Copyright 1996 Contemporary Physics Education Project.

Český překlad: Jiří Rameš

České verze obrázků: Jiří Rameš a Michal Šerý