In English

Nové Centrum částicové fyziky LC527

Program Výzkumných center Ministertstva školství, jehož součástí bylo i toto Centrum částicové fyziky (LN00A006), skončil na konci roku 2004.

V létě roku 2004 vypsalo MŠMT program Center základního výzkumu (LC), který na program Výzkumných center volně navazuje. V souteži cca 100 projektů bylo vybrán i projekt LC527 Centrum částicové fyziky, který je přímým pokračovatelem Centra částicové fyziky LN00A006. Kromě Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK je třetí zakladající institucí nového Centra i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

Veškeré informace o struktuře a činnosti Centra částicové fyziky LC527 budou dostupné na nových webových stránkách, které budou v blízké budoucnosti zprovozněny. Adresa domácí stránky stránky nového Centra zůstane stejná jako adresa Centra LN00A006, na jehož stránky se zatím ještě díváte, tj. www-hep.fzu.cz/Centrum/.

Současné stránky Centra částicové fyziky LN00A006 budou zakonzervovány a bude na ně odkaz ze stránek nového Centra LC527. Veškeré informace o původním projektu tak zůstanou nadále dostupné.

CENTRUM ČÁSTICOVÉ FYZIKY

 


SEMINÁŘ

M. Uhlíř (FJFI ČVUT, Praha): Physical Nature of Spin

středa 24.10.2007, 16:00 hod., ÚČJF Troja, posluchárna 1015 v 10. p.

20 minut před začátkem se podává káva a čaj


Základní informace Návrh projektu LC05A02A Centrum částicové fyziky  Popis projektu LN00A006 (2000-2004)    Instituce    Lidé    Financování    Struktura centra    Historie    Umístění pracovišť   Aktuální a uskutečněné semináře   Plánované semináře
Stránky pro veřejnost
Populární materiály o fyzice částic   Chcete nám napsat?   Chcete nás navštívit?
Výzkumný program
Experimenty: AUGER  D0  H1
Teorie
Laboratoř pro vývoj polovodičových detektorů  Zpracování dat
Výsledky
Zprávy o realizaci projektu
Minikonference: Ohlédnutí za rokem 2001 v CČF   Ohlédnutí za rokem 2002 v CČF   Ohlédnutí za rokem 2003 v CČF
Publikace  Příspěvky na konferencích, zahraniční semináře  Diplomové práce   Disertační práce  Výzkumné zprávy
Vzdělávací činnost
Diplomanti  Doktorandi  Vypsané přednášky
Učební texty   Další materiály

 

Domácí stránka sekce fyziky elementárních částic FZÚ

Jiří Rameš - 18.10.2007