CENTRUM ČÁSTICOVÉ FYZIKY

 

 

PROJEKT MŠMT LC527

 


SEMINÁŘE

P. Stránský (ÚČJF MFF UK, Praha): Klasický a kvantový chaos v dvourozměrných kvartických potenciálech

středa 14.11.2007, 16:00 hod., ÚČJF Troja, posluchárna A-945 v 9. p.

20 minut před začátkem se podává káva a čaj


V. Kundrát (FZÚ AVČR): Co můžeme očekávat od studia pružných srážek protonů na LHC?

čtvrtek 15.11.2007, 15:00 hodin, přednáškový sál FZÚ AVČR, v.v.i., 2. p., Na Slovance

Základní informace
Návrh projektu Centra částicové fyziky   Rada Centra  Instituce    Lidé    Struktura centra    Historie    Umístění pracovišť   Aktuální a uskutečněné semináře
Stránky pro veřejnost
Populární materiály o fyzice částic   Chcete nám napsat?   Chcete nás navštívit?
Výzkumný program
Experimenty: ATLAS  Experimenty v astročásticové fyzice    H1
Teorie
Projekt mezinárodního lineárního urychlovače
Vývoj a testování polovodičových detektorů  Zpracování dat
Výsledky
Zprávy o realizaci projektu
Publikace  Diplomové práce   Disertační práce
Vzdělávací činnost
Diplomanti  Doktorandi  Vypsané přednášky
Učební texty   Další materiály

 

Domácí stránka sekce fyziky elementárních částic FZÚ

WWW stránky starého Centra částicové fyziky LN00A006

Jiří Rameš - 7.11.2007