AUGER LOGO

Co je
kosmické záření?

Jak se
detektuje?

Podrobnější informace o
Augerově observatoři

Nositel Nobelovy ceny
James Cronin
o kosmickém záření

Nejnovější výsledky
získané na Observatoři Pierra Augera

Vodní Čerenkovovy detektory
s českými jmény

Fotografie
Observatoře Pierra Augera

Semináře
Zajímavé odkazy
(v angličtině):
Oficiální stránky
projektu AUGER

CERN
Archiv článků astro-ph
 
Česká skupina projektu 
AUGER
English Pages of AUGER Collaboration in Czech Republic US/UK Flag

AKTUALITY:

*
Setkání vědců z Observatoře Pierra Augera v Praze
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky pořádá 18. - 22. června 2012 spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci mezinárodní workshop Observatoře Pierra Augera zaměřený na analýzu kosmického záření s nejvyššími energiemi. Více informací naleznete zde. V rámci konference se uskuteční též přednáška pro veřejnost, ve které Jiří Grygar představí výsledky sta let výzkumu kosmického záření. Přednáška proběhne v konferenčním sále hotelu DAP (Vítězné náměstí 684/4, Praha 6) ve čtvrtek 21. 6. 2012 od 19 hodin.

*
AUGER první co se týče gridového počítání v astročásticové fyzice
Evropská organizace ASPERA (AStroParticle ERAnet - celoevropská síť ministerstev a grantových agentur podporujících výzkum v atročásticové fyzice) pořádala v květnu 2012 workshop "Computing and Astroparticle Physics". Za kolaboraci Observatoře Pierra Augera vystoupil s přednáškou o stavu a výhledu gridového počítání Jiří Chudoba. Materiál je ke stažení zde . Od roku 2011 co se týká množství času na gridu využitého pro výpočty je tzv. virtuální organizace AUGER spravovaná FZÚ AV ČR ve spolupráci s organizací CESNET první v oboru astročáticové fyziky a celkově pátá hned za LHC experimenty.

*
Full sky kamery kompletní
Po ročním úspěšném testování celooblohové kamery instalované na budově fluorescenčního detektoru COIHUECO se v únoru 2012 podařilo nainstalovat a zprovoznit kamery na zbývajících budovách (LOS LEONES, LOS MORADOS a LOMA AMARILLA). Kamery byly vyvinuty skupinou při SLO UP a FZÚ AV ČR v Olomouci a slouží k určování intenzity světelného pozadí, jehož znalost umožňuje optimalizovat nabírání dat fluorescenčního detektoru. Z dat kamer je dále možné vyhodnocovat aktuální oblačnost nad observatoří. Aktuální údaje kamer jsou dostupné online:
LOS MORADOS
LOS LEONES
COIHUECO
LOMA AMARILLA

*
Robotický dalekohled FRAM získal unikátní snímky "sebevražedné" komety Lovejoy
Automatický optický dalekohled FRAM slouží zejména pro měření závislosti extinkce na vlnové délce a pro rychlé monitorování atmosférických parametrů zajímavých spršek. Ve svém "volném čase" se pak věnuje i pozorování ryze astronomických objektů, zejména péčí spolupracovníků FZÚ Martina Maška a Jakuba Černého. Těsně před Vánočními svátky v roce 2011 se podařilo FRAMu získat i unikátní snímky komety Lovejoy. Ta měla dle původních předpokladů spadnout do Slunce, nakonec jej ale tesně minula a FRAM pořídil vůbec první pozemské snímky komety po těsném průletu okolo Slunce a navíc pozoroval i její neobvyklé zjasnění. Více v populárním článku Jakuba Černého, či v obsáhlém odborném článku dr. Zdeňka Sekaniny.

*
Prezentace vybraných výsledků Observatoře Pierra Augera
Martina Boháčová z české skupiny při observatoři vystoupila 28.2.2011 na konferenci XXV Les Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste: Results and Perspectives in Particle Physics s prezentací na téma Highlights from the Pierre Auger Observatory.
--------------

*
Členové české skupiny projektu

*
Grantová podpora projektu

*
Odborné publikace

*
Popularizační články členů skupiny v českém jazyce

*
Naše aktivity v rámci projektu

*
Možnosti zapojení: Česká skupina reprezentuje koloaboraci Pierre Augera u nás. Všichni zájemci o spolupráci jsou srdečně zváni - kontaktujte nás pro další informace. Nabízíme pomoc a spolupráci všem zájemcům o kontakt s Observatoří Pierre Augera - od insitucí uvažujících o zapojení do kolaborace po vědce hledající odpovědi na svoje otázky ohledně publikovaných dat.

*
Deník české pracovní skupiny (archiv aktualit)

P.T. + M.P., 8 JUN 2012